Buddhizmus diamantovej cesty línie Karma Kagjü

Centrá buddhizmu diamantovej cesty tradície Karma Kagjü sprostredkúvajú ľuďom v modernej spoločnosti Buddhove praktické učenia o mysli a metódy určené pre bežný život. Naším hlavným učiteľom je láma Ole Nydahl a hlavou línie J.S. 17. Karmapa Trinlä Thajä Dordže. Viac...

Centrá na Slovensku

Novinky

Letný program s našimi lámami

31.03.2023
Medzinárodný letný kurz Behom najbližšieho leta sa budeme môcť tešiť na dve veľké medzinárodné podujatia s J.S. 17. Karmapom Thajä Dordžem, Nedom RinpočemLámom Olem Nydahlom, ktoré sa budú konať 24. júla6. augusta 2023 v medzinárodnom Európskom Centre v Nemecku a 1.10. septembra 2023 v centre na ústrania Karma Guen v Španielsku. Bližšie informácie spolu s programom budú zverejnené neskôr: summercourse.ec.

Karmapove prianie k 82. narodeninám Lámu Oleho

19.03.2023
Láma Ole a J.S. 17. Karmapa Thajä Dordže J. S. 17. Karmapa Trinlä Thajä Dordže zverejnil prianie k 82. narodeninám Lámu Oleho Nydahla, ku ktorému sa pripájame a prinášame aj jeho preklad. | FB
Viac...

2 % pre buddhizmus na Slovensku

27.01.2023
Ďakujeme všetkým za podporu prostredníctvom poukázania 2 % z dane v predchádzajúcich rokoch. V prípade, že si prajete 2 % z daní venovať na naše projekty a aktivity aj v tomto roku, informácie a tlačivá nájdete na stránke 2percenta.buddhizmus.sk | FB
Viac...


Buddha