Úvod > Karma Kagjü > Učitelia > 16. Gjalwa Karmapa

16. Karmapa Rangdžung Rigpä Dordže

J.S. 16. Karmapa Rangdžung Rigpä Dordže

J.S. 16. Karmapa Rangdžung Rigpä Dordže (1924-1981) sa narodil v provincii Derge vo Východnom Tibete. Predchádzajúci Karmapa Khakhjab Dordže (1871-1922) zanechal list, v ktorom uviedol okolnosti svojho ďalšieho zrodenia. Na základe tohto listu sa predstaviteľom kláštora Curpu podarilo úspešne nájsť dieťa.

Mladej inkarnácii v roku 1931 odovzdali vysvätenie mnícha novica, rovnako ako aj Karmapov ceremoniálny odev a Čiernu korunu.

Karmapa v kláštore Cchurphu študoval ďalšie štyri roky a prehlboval svoje meditačné uskutočnenie sútier, tantier, mahámudry a „Šiestich jóg Náropu“. Už ako chlapec sa vyznačoval mimoriadnym prirodzeným vhľadom a svojim učiteľom často rozprával o svojich predchádzajúcich inkarnáciach.

Vo veku 23 rokov Karmapa prijal záverečné vysvätenie spolu s inciáciami a vysvetleniami najvyšších učení Karma Kagjü.

V roku 1959 Karmapa rozpoznal, že pre zachovanie dharmy bude môcť najlepšie pracovať ak unikne z čoraz pevnejšieho zovretia komunistickej Číny a tak sa rozhodol okupovaný Tibet opustiť. So sprievodom 160 lámov, mníchov a laikov sa Karmapa z kláštora Cchurphu, tradičného sídla Karmapov vydal cestou k Bhutánu. Pod Karmapovým vedením sa výprave podarilo zachrániť najvzácnejšie sochy, rituálne predmety, relikvie, thangky a knihy, ktoré boli v kláštore Cchurphu uchovávané po stáročia.

Panovník štátu Sikkim v severno-západnej Indii Gjalwa Karmapovi ponúkol Rumtek, kláštor vybudovaný v časoch 9. Karmapu Wangčhug Dordžeho (1556-1603). Karmapa sa podujal v Rumteku vybudovať nový kláštor, ktorý bol vďaka štedrej pomoci indickej vlády a panovníka Sikkimu dokončený v priebehu štyroch rokov. Nový kláštor Rumtek sa stal oficiálnym sídlom Karmapu mimo Tibetu a centrom budhistického vzdelania, obradov a praxe.

V roku 1974 16. Karmapa viedol skupinu lámov Karma Kagjü na Západ, ktorá navštívila Európu, Ameriku, Kanadu a ľudia na Západe mali po prvýkrát možnosť zúčastniť sa ceremónie Čiernej koruny, ktorú Karmapa predviedol na mnohých miestach. Na pozvanie svojich prvých žiakov zo Západu, OlehoHannah Nydahlových, Karmapa v decembri roku 1974 zavítal do dánskej Kodane.

V novembri roku 1976 Karmapa návštevou New Yorku zahájil turné po USA a v nasledujúcom roku strávil šesť mesiacov v Európe, pričom navštívil Švédsko, Dánsko, Nemecko, Holandsko, Francúzsko a Veľkú Britániu.

Karmapa Západ opäť navštívil v máji roku 1980 a tentoraz prednášal a viedol ceremónie v Londýne, New Yorku, San Francisku a Boulderi v americkom štáte Colorado.

J.S. 16. Karmapa zomrel 5. novembra 1981 v nemocnici neďaleko Chicaga.Buddha