Úvod > Buddhizmus > Meditácia

Meditácia

Meditácia v buddhizme znamená „spontánne spočívanie v tom, čo je“. Tento stav môžeme vyvolať tým, že myseľ upokojíme a stabilizujeme, uskutočnením súcitu a múdrosti, alebo prácou s energetickými kanálmi tela a meditáciou na buddhovské formy zo svetla a energie. Najúčinnejšími metódami je neustála identifikácia s vlastnou buddhovskou prirodzenosťou a neustále zažívanie úrovne „čistej krajiny“, učenia ktoré sú obe súčasťou diamantovej cesty. Ak je naše zotrvávanie v jednote toho, kto vníma, predmetu a samotného aktu zažívania bez prerušenia – počas meditácií i v čase medzi nimi – dosiahli sme cieľ, stav Veľkej pečate (skt. mahámudra).

Úvod a vysvetlenie k nasledovným meditáciám môžete dostať v centrách diamantovej cesty.

 • Meditácia útočiska
  • Prvé meditačné cvičenie na ceste k osvieteniu.
 • Meditácia na 16. Karmapu
  • Cesta k rozpoznaniu skutočnej prirodzenosti mysle prostredníctvom identifikácie s lámom. Táto meditácia je základnou meditáciou v línii Karma Kagjü.
 • Meditácia Diamantovej mysle
  • Meditácia, pomocou ktorej je možné rozpustiť škodlivé dojmy v mysli.
 • Meditácia na Buddhu neobmedzeného svetla
  • Cvičenie používané ako príprava pre prax prenosu vedomia – phowa.


Buddha