Úvod > Aktivity > Novinky > Novinka

Indický najvyšší súd prisúdil Rumtek Karmapovmu Charitatívnemu Fondu

24.02.2004 (Karmapov Charitatívny Fond)
Podľa konečného rozhodnutia Indického najvyššieho súdu ohľadom sporu o kláštor Rumtek, sídle založenom zosnulým 16. Karmapom je 17. Karmapa Gjalwa Karmapa Thajä Dordže právoplatným správcom Rumteku a žiadna iná skupina alebo organizácia nemá nad kláštorom žiadne právomoci.
Dílí – 5.júl.2004

Dnes rozhodol najvyšší súd v Indii o tom, že Karmapov Charitatívny Fond je jediným právoplatným správcom Rumteku. Toto rozhodnutie potvrdilo predchádzajúce dve rozhodnutia indických súdov a v tomto prípade je konečným stanoviskom. Dnešné rozhodnutie pripravilo cestu pre Karmapov fond, aby znovu získal kontrolu nad Rumtekom a uviedol Karmapu do jeho právoplatného kláštorného sídla.

" Aj keď sme predpokladali tento výsledok, rozhodnutie súdu bola pre nás úžasná novina" Povedal Šamar rinpočhe – držiteľ línie Karma Kagjü a člen rady Karmapovho Charitatívneho Fondu. "Všetci študenti školy Karma Kagjü sa môžu tešiť z toho, že sa blíži deň, keď sa Karmapa vráti do svojho sídla v Rumteku. "

Rumtek, ktorý je sídlom Karmapov od roku 1960, bol predmetom sporu viac ako desať rokov. Po smrti 16-teho Karmapu v roku 1981 prevzal Karmapov Charitatívny Fond riadenie Rumteku, tak ako to určil zosnulý Karmapa.

Detaily okolo vývoja sporu o Rumtek možno nájsť na http://www.karmapa-issue.org/politics/response_2.htm.

2. augusta 1993 skupina vedená Tai Situ a Gošir Gjalcchab rinpočhem za pomoci polície štátu Sikkim, násilím prevzala kontrolu Rumteku. Od tej doby bol majetok kláštora kľúčovým predmetom sporu.

Posledných desať rokov sa Karmapov Charitatívny Fond snažil získať späť kontrolu nad Rumtekom prostredníctvom Indických súdov. Dnešné rozhodnutie reprezentuje v poradí tretie víťazstvo fondu na súde v prípade Rumtek.

V roku 1997 fond začal spor o získanie Rumteku od skupiny vedenej Gjalcchab rinpočhem. Keď bol prípad vypočutý, bolo jasné, že Gjalcchabova skupina nemá žiadny dokument, ktorý by ju oprávňoval pre správu Rumteku, zatiaľ čo Karmapov Charitatívny Fond mohol dokladovať zápismi zo schôdzí od roku 1983, ktoré sa týkali správy kláštora po smrti 16. Karmapu. Nakoniec, po značnom oneskorení spôsobeným vyhláseniami obhajoby, v roku 2002 okresný súd rozhodol o tom, že Gjalcchabova skupina nemá nárok spravovať Rumtek a kláštor patril Karmapovmu fondu.

Gjalcchabab rinpočhe a jeho skretár Tenzin Namgjal, ktorí zastupujú Situ rinpočheho a Orgjän Trinläja, sa odvolali na najvyšší súd v Dílí. Keďže sa však nenašli žiadne nové dôkazy, ktoré by podporili pokus zmeniť pôvodné rozhodnutie, najvyšší súd 19. marca 2003 odvolanie zamietol.

Dnešné rozhodnutie, ktoré bolo zverejnené o 14:00 miestneho času, potvrdilo predchádzajúci rozsudok najvyššieho súdu. Jednajúc v prospech Orgjän Trinläja podal Tenzin Namgjal posledný krát odvolanie. Súd odvolanie zamietol na základe značných rozporov v požiadavkách, ktoré Tenzin nevedel vysvetliť a tiež z dôvodu, že Tenzinova skupina nebola schopná vyprodukovať dokument, dokazujúci legitímnosti správy Rumteku.

Dnešné rozhodnutie znamená, že v rámci zákonov Indie je Karmapa právoplatným správcom Rumteku a žiadna iná skupina alebo organizácia nemá nad kláštorom žiadne právomoci.

Toto rozhodnutie otvára pre Karmapov fond možnosť požiadať súd o vysťahovanie nelegálnych okupantov Rumteku a o súpis cenných predmetov, ktoré sú v ňom uložené. Keď sa inventúra dokončí, Rumtek sa môže odovzdať do správy Karmapovho fondu. To Gjalwa Karmapovi Thajä Dordže umožní zaujať svoje miesto v Rumteku, v sídle založenom zosnulým 16. Karmapom.

Budúci týždeň vydá najvyšší súd oficiálne dokumenty vysvetľujúce dnešné rozhodnutie. Od tej chvíle, budú tieto dokumenty verejne dostupné na oficiálnej internetovej stránke IKKBO.Buddha