Úvod > Aktivity > Novinky > Novinka

Aktualizované: Návšteva významných buddhistických lámov v Európe

17.08.2023
Medzinárodný letný kurz Behom najbližšieho leta sa budeme môcť tešiť na viaceré veľké medzinárodné podujatia s J.S. 17. Karmapom Thajä Dordžem, Nedom RinpočhemLámom Olem Nydahlom, pričom tie hlavné sa budú konať 24. júla6. augusta 2023 v medzinárodnom Európskom Centre v Nemecku a 1.24. septembra 2023 v centre na ústrania Karma Guen v Španielsku. Bližšie informácie spolu s programom sú zverejnené na: summercourse.eckarmaguen.org. Prehľad programu s lámami, ktorých do centier Buddhizmu diamantovej cesty v Európe pozval Láma Ole Nydahl, je uvedený nižšie.

Prehľad programu

Nedo Rinpočhe, Praha, Česko

 • 22.7. Učenia o buddhizme: Meditácia
 • 23.7. Zmocnenie na Buddhu Milujúce oči

Láma Ole Nydahl, Európske centrum, Nemecko

 • 24.7. Sedenie s Lámom Olem Nydahlom

Nedo Rinpočhe, Európske centrum, Nemecko

 • 28.7. Učenia: Význam Gurujógy
 • 29.7. Zmocnenie na Diamantovú myseľ v zjednotení

17. Karmapa Thajä Dordže, Európske centrum, Nemecko

 • 2.8. Zmocnenie na Milarepu
 • 3.8. Učenia o buddhizme (téma bude spresnená)
 • 4.8. Učenia o buddhizme (téma bude spresnená)
 • 5.8. Konsekrácia Stúpy osvietenia
 • 6.8. Zmocnenie na Mahakalu

17. Karmapa Thajä Dordže, Karma Guen a Benalmádena, Španielsko

 • 1.9. Zmocnenie na Diamantovú myseľ, Karma Guen
 • 2.9. Učenia o buddhizme (téma bude spresnená), Karma Guen
 • 3.9. Zmocnenie na Bielu vysloboditeľku, Benalmádena
 • 5.9. Učenia o buddhizme (téma bude spresnená),Karma Guen
 • 6.9. Zmocnenie na 2. Karmapu Karma Pakši,Karma Guen

Európske turné s Džamgon Kongtrul Rinpočhem

Vzhľadom k nepredvídateľným okolnostiam bol Džamgon Kongtrul Rinpočhe nutený posunúť svoje turné po Európe na budúci rok 2024.

ZRUŠENÉ: Džamgon Kongtrul Rinpočhe, Budapešť, Maďarsko

ZRUŠENÉ: Džamgon Kongtrul Rinpočhe, Varšava, Poľsko

ZRUŠENÉ: Džamgon Kongtrul Rinpočhe, Karma Guen a Benalmádena, Španielsko

ZRUŠENÉ: Džamgon Kongtrul Rinpočhe, Benalmádena, Španielsko

ZRUŠENÉ: Džamgon Kongtrul Rinpočhe, Európske centrum, Nemecko

Zmocnenie (iniciácia) je uvedenie praktikujúceho do energetického poľa buddhovskej formy, najčastejšie spojené s určitými rituálmi, vďaka ktorému žiaci dostanú zmocnenie na túto formu meditovať. Zmocnenia môžu byť odovzdávané aj ako požehnanie. Účastníci tak získavajú zväzok s lámom a očisťujú prekážky na ceste k osvieteniu.Buddha