Jump to menu
Úvod > Kontakty > Centrá na Slovensku > Nitra > Kontakt na centrum

Buddhistické centrum Nitra

Adresa centra

Centrum buddhizmu diamantovej cesty Nitra
Nitra 949 01

Kontaktné osoby

Martin Holička
+421 948 038 098

Spoločný program

Štvrtok19:00Meditácia na 16. Karmapu (kontakt Martin - 0948 038 098)
Všetkým, ktorí prídu do centra po prvý raz, poskytneme všeobecné informácie. Program spoločných stretnutí sa zvyčajne začína desaťminútovou miniprednáškou o 19:00, po ktorej nasleduje meditácia.
Mimo pondelka a štvrtku je možné dohodnúť sa s nami individuálne po telefonickom dohovore.

Fotky

Nitrianske centrum
Nitrianske centrum
Nitrianska sangha
Nitrianska sangha
Nitrianske centrum
Nitrianske centrumBuddha