Úvod > Kontakty > Centrá na Slovensku > Otázky a odpovede k centru

Najčastejšie kladené otázky a odpovede pre tých, ktorí sa chystajú prísť do centra prvýkrát

Ako fungujú centrá buddhizmu diamantovej cesty v našej spoločnosti?

Učenia Buddhu si v každej kultúre nájdu formu, aká im najlepšie vyhovuje. Možno ich prirovnať k diamantu, ktorý položený na červenom súkne svieti na červeno, na modrej látke zase na modro, stále však zostáva tým istým diamantom. Podobne Buddhove učenia sa adaptovali na rôzne kultúrne podmienky v rôznych dobách bez toho, aby stratili svoju esenciu. Najprv existovali 1 500 rokov v Indii a potom ďalších 1 000 rokov v Tibete. Dnes nadčasový pohľad diamantovej cesty (skt. vadžrajána) a jej metódy stále viac oslovujú vzdelaných a nezávislých ľudí na Západe.

Na Západe je aktívnych viac buddhistických škôl a tradícií. Táto webstránka reprezentuje 15 svetských centier buddhizmu diamantovej cesty tradície Karma Kagjü na Slovensku z celkovo takmer 650 centier v 52 krajinách sveta, ktoré založil láma Ole Nydahl. Tieto centrá fungujú pod duchovným vedením J.S. 17. Karmapu Trinlä Thajä Dordže. Centrá buddhizmu diamantovej cesty majú demokratickú štruktúru a ich chod zabezpečuje dobrovoľnícka neplatená práca založená na priateľstve a idealizme. Členovia centra sami nesú vo svojom centre zodpovednosť za vedenie meditácií, vysvetlovanie učení, či odpovedanie na otázky. Láma Ole navyše splnomocnil takmer 200 svojich žiakov na celom svete, aby cestovali a vyučovali buddhizmus.

O buddhizme som veľa nepočul(a) ani nemeditoval(a), môžem prísť aj tak?

Samozrejme, spoločný program v časoch uvedených na stránkach jednotlivých centier slúži aj ako možnosť pre nových záujemcov vyskúšať si spolu s ostatnými meditáciu a dozvedieť sa niečo o buddhizme. Základné informácie, ktoré by ste potrebovali vedieť, Vám radi vysvetlia kamaráti, ktorí meditujú už dlhšie. Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa o buddhizme viac, v centrách sa dajú kúpiť aj časopisyknižky .

Treba si niečo so sebou priniesť? Musím sedieť počas meditácie so skríženými nohami?

Nie je potrebné nič si so sebou nosiť. V centrách sú k dispozícii podušky, na ktorých sa pohodlne sedí. Ak niekomu pri meditácii „lotosový sed“ nevyhovuje, môže sedieť aj na stoličke. Dôležité je mať pri meditácii vystretý chrbát.

Treba za návštevu platiť?

Za spoločné meditácie sa neplatí. Pravidelným návštevníkom sa odporúča platiť členský príspevok, ktorý slúži na pokrytie nákladov spojených s prevádzkou centra.

Ako prebieha meditačné stretnutie?

Keď prídete po prvýkrát, stretnete v centre ľudí, ktorí sa spolu bavia v neformálnej priateľskej atmosfére. Niekto z tých, ktorí meditujú už dlhšie, sa Vám môže venovať a vysvetliť meditáciu, ktorá je súčasťou večerného programu. Zároveň sa nemusíte ostýchať pýtať sa akékoľvek otázky.

Pred samotnou meditáciou zvykne mať niekto z buddhistov miestneho centra 10 minútovú miniprednášku na ľubovoľnú tému súvisiacu s Buddhovým učením. Potom sa začína samotná meditácia, text ktorej vždy niekto číta a týmto spôsobom ju vedie. (Text je, samozrejme, v slovenčine.) Samotné meditačné sedenie trvá približne 20 až 30 minút. Po skončení meditácie si môžete vychutnať uvoľnenú atmosféru v centre a baviť sa spolu s ostatnými.Buddha