Úvod > Karma Kagjü > Učitelia > Džigme Rinpočhe

Láma Džigme Rinpočhe

Láma Džigme Rinpočhe sa narodil v rodine 16teho Gjalwa Karmapu ako brat Šamara Rinpočheho a je reinkarnáciou tibetského jogína. Obdržal rozsiahle náuky od 16.Karmapu, ktorý ho počas svojej prvej návštevy na Západe ponechal v Európe ako svojho zástupcu. Odvtedy láma Džigme Rinpočhe vedie Karmapovo hlavné európske sídlo, Dagpo Kagjü Ling vo Francúzsku.

Na tomto mieste odovzdal mnoho výkladov dharmy a pod jeho vedením sa z malej usadlosti na kopci stalo veľké centrum. Je známy nielen vďaka svojím organizačným schopnostiam, ale je uznávaný aj ako vynikajúci láma. Mnohým ľuďom jeho hlboké znalosti, porozumenie západnému štýlu života, praktická múdrosť, láskavosť a humor priniesli mnoho dobrého.Buddha