Phowa - meditácia prenosu vedomia

buddha Neobmedzené svetlo
buddha Neobmedzené svetlo

Tisícky rokov si ľudia vytvárajú predstavy o svete, živote, smrti a o tom, čo príde potom. Buddhizmus umožňuje nahliadnuť do procesu umierania a znovuzrodenia a ponúka praktické metódy, vďaka ktorým môžeme počas umierania a smrti pomôcť sebe i ostatným.

Zatiaľ čo západná medicína konštatuje smrť v momente, keď zastane dych, z buddhistického uhla pohľadu prebiehajú ďalšie procesy, až postupne dôjde k oddeleniu mysle - vedomia - od tela. Tieto procesy sú spojené s prežívaním vnútorných zážitkov, nad ktorými bez dostatočných znalostí a meditačnej praxe nemáme kontrolu.

Prax phowy

V línii Karma Kagjü je tradične používaná prax vedomého umierania, phowa, ktorá patrí medzi Šesť náuk Náropu. Je to meditácia, ktorá pracuje s vnútornými energiami a umožňuje v momente smrti preniesť vedomie do nadosobného stavu najvyššej radosti zosobneného buddhom Neobmedzené svetlo (tib. Öpagme, skt. Amitábha).

Láma Ole Nydahl, ako jeden z mála buddhistických lámov, získal od veľkých tibetských učiteľov oprávnenie na odovzdávanie praxe phowy. Počas 27 rokov na viac ako 300 meditačných kurzoch túto prax naučil približne 120-tisíc ľudí na celom svete. V auguste 2004 sa konal kurz phowy aj na Slovensku - ako vôbec prvý viacdňový meditačný kurz s lámom Olem na Slovensku; zúčastnilo sa na ňom vyše 1000 ľudí.

V súčasnosti už láma Ole Nydahl už v kurzoch phowy nepokračuje. Dôvody vysvetlil vo svojom liste z 18. júla 2018.Buddha